Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Fra stress til stress-håndtering

Stress er en reaktion på, at man har nået grænsen for hvad psyken og kroppen kan klare. Hvis man ikke får bearbejdet sin stress, kan det f.eks. ende med sygemelding, angst, depression, misbrug, udbrændthed o.a.

 • Hvad er årsagen til at du er stresset?
  Vi finder årsagen og de faktorer som har indflydelse på din stress.
 • Hvad kan du gøre ved det?
  Vi finder de metoder og løsninger som passer til dig og din situation.
 • Hvordan undgår du stress i fremtiden?
  Du får metoder og teknikker, du kan bruge efter kurset.

Kursets indhold

 • Terapeutiske samtaler
 • Undervisning i Stress-håndteringsmetoder
 • Metoder og teknikker til at bearbejde stress
 • Metoder til at undgå stress
 • Individuelle øvelser og metoder
 • Tilbydes små grupper eller individuelt
 • Priser, antal gange, antal timer: efter aftale

Årsager til stress

Stress opstår nogle gange af én årsag, men bliver ofte forstærket af flere andre faktorer.
Arbejdsrelateret stress kan forværres af belastninger i privatlivet og stress i privatlivet kan forstærke presset på arbejdet. Endelig spiller vi også selv en rolle, i forhold til hvordan vi håndterer stress.

Nogle af de typiske årsager som kan udvikle stress

Arbejdsmæssigt:
Tidspres, for svære eller for mange opgaver, for store krav, konflikter, dårligt samarbejde eller arbejdsmiljø, kollegiale problemer, mangel på kommunikation, støtte, opbakning eller anerkendelse.
Men det kan også være for lette, kedelige eller meningsløse opgaver i forhold til vores kompetencer og ressourcer. En arbejdsløs kan også blive stresset. Presset ved at skulle søge nyt job, ikke noget at stå op til, ingen kollegaer og dårlig økonomi.

Privat:
Skilsmisse, flytning, dårlig økonomi, traumatiske begivenheder, dødsfald i familien, vedvarende konflikter med nære relationer, eksistentielle problemer eller frygt for fremtidige begivenheder.

Alle mennesker kan få stress, men personer som er særligt udsatte er personer med; for højt ambitionsniveau, konkurrencementalitet, flinkeskolementalitet, redder-syndrom og dem som har stort behov for kontrol. Personer som er arbejdsnarkomaner, meget pligtopfyldende, og dem som stiller meget høje krav til sig selv, har også risiko for at udvikle stress.

Årsagerne til stress kan være en kombination af flere forskellige faktorer og symptomerne kan ligeledes være forskellige. Desuden kan stress forveksles med angst og depression, da mange af symptomerne er de samme.

Symptomer på stress

Psykiske symptomer:

Hukommelsesproblemer

Koncentrationsbesvær

Ubeslutsom

Mental rastløshed

Forvirring

Humørsvingninger

Negativitet

Opgivelse

Uoplagt

Mister oveblikket

Følelsesmæssige symptomer:

Angst

Nervøsitet

Nedtrykthed

Tristhed

Irritabilitet

Håbløshed

Magtesløshed

Deprimeret

Vrede

Frustration

Adfærdsmæssige symptomer:

Manglende engagement

Svingende arbejdsindsats

Trækker sig fra andre

Fortravlet

Grådanfald

Vredesudbrud

Tavs

Indadvendt

Trøstespisning

Øget brug af stimulanser

Øget sygefravær

Fysiske symptomer:

Uregelmæssig hjerterytme

Hovedpine

Svimmelhed

Mavesmerter

Koldsved

Rysten på hænderne

Søvnproblemer

Forhøjet blodtyk

Uro i kroppen

Træthed

Appetitløshed

Som nævnt ligner flere af symptomerne de samme som ved angst og depression, og stress kan også medfører begge dele. I forhold til behandlingen er det vigtigt at man finder ud af hvad der er lidelsen og hvad der er symptomer. Hvis du er i tvivl, får du hjælp til at finde ud af det.