Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Studiebeskrivelse

Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Integrativ psykoterapi, med fundament i psykodynamisk psykoterapi og integration af begreber/metoder/teknikker fra 4 andre terapeutiske retninger; den adfærdsterapeutiske, kognitive, systemiske og eksistentielle retning er opdelt i 8 semestre.
Der er 24 undervisningsaftener og 3 weekender om året.

Mødetider:

  • Undervisningsaftener: Kl. 16.30 – 21.00
  • Weekends: Kl. 9.00. – 16.00

Der bliver ikke som udgangspunkt planlagt undervisning i ferieperioder og helligdage, men det kan forekomme.

På CIP er der mellem 6-12 studerende pr. hold. Der er max 2-3 hold i gang om året. Afhængig af antallet på de respektive hold.

Studiebeskrivelsens indhold (se studieplan) er retningsgivende for uddannelsen. Der er mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til rækkefølgen i indholdet såfremt dette er mere meningsgivende og relevant for de studerende.

Uddannelsens timekrav på CIP er fordelt på følgende måde:

Undervisning i teori og metode 360 timer á 60 min./480 lektioner
Egenterapi/selvrefleksion 88 timer á 60 min./118 lektioner
Supervision 152 timer á 60 min./ 202 lektioner
I alt 600 timer á 60 min./800 lektioner
Ovenstående timer er alle med Gitte Krohn tilstede.

 

Derudover:

Egenterapi individuelt eller gruppe fordelt på de 4 år 100 timer á 60 min.
Den valgte Psykoterapeut skal væregodkendt af CIP og DPF.
Supervision individuelt eller gruppe fordelt på 3. og 4. år 100 timer á 60 min.
Den valgte Psykoterapeut skal væregodkendt af CIP og DPF.
Klinisk praksis med 5-8 træningsklienter 50 timer á 60 min.
I alt 850 timer á 60 min./1133 lektioner

 

Uddannelsen er opbygget, således at teori og praksis kombineres under uddannelsesforløbet.

Den viden og de faglige kompetencer og metoder, de studerende opnår på hvert semester vil blive repeteret, integreret, videreudviklet og trænet, på de følgende semestre. På hvert semester vil der være forskellige prøver og test, for at sikre at den studerende kan pensum teoretisk og praktisk.

De studerende vil blive trænet i at anvende CIP’s Integrative psykoterapi (metoder, teknikker og øvelser m.m.) i både terapeut- observatør og klientrollen. Det giver en større indsigt og erfaring at have prøvet terapi, metoder og teknikker på egen krop og psyke. At de studerende har afprøvet metoderne på sig selv, sammenkoblet med deres egenterapi og supervision, gør at de udvikler sig både personlig og fagligt. Det forventes derfor at de studerende deltager aktivt i undervisningen med personlige problematikker og emner.

På CIP bliver der lagt stor vægt på at styrke og videreudvikle den enkelte studerendes potentialer og kompetencer. Derfor vil de studerende til tider få forskellige opgaver og udfordringer, der specielt passer til deres behov.