Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Studieplan Indhold

1. år – 1. semester

Formål

At de studerende opnår teoretisk viden og begyndende praktiske færdigheder i at anvende CIP’s model for Integrativ terapi med fundament i psykodynamisk terapi og integration af andre metoder. At de studerende opnår viden, kompetencer og færdigheder i psykodynamisk terapi, det terapeutiske rum og det terapeutiske mål.

Introduktion til CIP og CIP’s Integrative psykoterapi

 • Uddannelsens opbygning.Forventningsafklaring.
 • Etiske regler på CIP og etiske regler for udøvelsen af psykoterapi.
 • Introduktion til opgaveskrivning.
 • Den psykodynamiske terapis historie og udvikling.
 • Den Integrative psykoterapis historie og udvikling.
 • CIP’s Integrative psykoterapi.

Det terapeutiske rum

Terapeutens rolle, klientens rolle, observatør-rollen, terapeutens og klientens relation, samtaleteknik, aktiv lytning og kommunikation. Etik og praktiske retningslinjer for klientarbejde. Tavshedspligt og underretningspligt.

Det terapeutiske mål

Indsigt, bevidstgørelse, holdningsændring, ansvarserkendelse, afbalancering, ressourceopbygning og kompetenceudvikling.

CIP’s Integrative Psykoterapi

Teori, begreber, metoder, teknikker, redskaber og terapeutrollen i forhold til:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Adfærdsterapeutiske begreber/metoder
 • Kognitive begreber/metoder
 • Systemiske begreber/metoder
 • Eksistentielle begreber/metoder

Psykodynamisk Psykoterapi i teori og praksis

Teori, begreber, metoder og interventionsformer samt terapeutens rolle og terapeut-klient relationen.

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, udbygget og trænet på de efterfølgende semestre.

Timeantal for 1. år -1. + 2. semester

24 gange 4,5 timer = 108 timer á 60 min.
3 weekends gange 14 timer = 42 timer á 60 min.
I alt: 150 timer á 60 min/ lektioner 200 lektioner

Teori/ metode og færdighedstræning med underviser som superviser:  90 timer á 60 min./120 lektioner
Egenterapi og selvrefleksion med underviser som terapeut eller supervisor:
22 timer á 60 min./29,3 lektioner
Supervision: 38 timer á 60 min./50,6 lektioner

Derudover: 25 timers individuel egenterapi á 60 min.
(Ud af de 25 timer, skal 4 timer være på CIP)

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige små afleveringsopgaver
 • Foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling
 • og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Skriftligt afleverings projekt

Terapeutiske retninger

Litteraturlæsning / Pensum

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen: Psykoterapeutisk praksis
Johan Cullberg: Dynamisk Psykiatri
WHO ICD – 10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
Esben Haugaard m.fl.: Psykoterapiens Hovedtraditioner
Esben Haugaard: Psykoterapi – Teori og forskning
Espen Jerlang: Udviklingspsykologiske teorier

Materiale fra Instituttet

Der udleveres materiale fra CIP fra:
Politikens: Psykoanalytiske leksikon
David H. Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab

 


 

1. år – 2. semester

Formål

At de studerende får udbygget deres viden og tilegner sig praktiske færdigheder i at anvende CIP’s model for Integrativ Psykoterapi med fundament i psykodynamisk terapi og integration af andre metoder. At de studerende opnår viden til at vurdere, hvilken del af klientens problematik der er af adfærdsmæssig, kognitivt, systemisk, eller eksistentiel karakter. At de studerende får træning i at integrere adfærdsterapeutiske og kognitive begreber/metoder i CIP´s model for Integrativ psykoterapi.

CIP’s Integrative Psykoterapi

Teori, begreber, metoder, teknikker, redskaber og terapeutrollen i forhold til:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Adfærdsterapeutiske begreber/metoder
 • Kognitive begreber/metoder
 • Systemiske begreber/metoder
 • Eksistentielle begreber/metoder

CIP’s Integrative Psykoterapi

Hvilken del af klientens problematik er af adfærdsmæssig, kognitiv, systemisk, eller eksistentiel karakter.

Matche psykodynamiske metoder med problematikker

Hvilke metoder matcher klientens problematik og personlighed.

Andre psykoterapeutiske metoder, teknikker og modeller

 • Malan’s persontrekant
 • Bermuda-trekanten
 • Tegneterapi
 • Ressource arbejde
 • Udviklingsfaserne i Bodynamic
 • Kropsterapeutiske øvelser
 • Danseterapi
 • Stoleterapi
 • The Work

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, videreudviklet og trænet på de efterfølgende semestre.

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling
 • og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Intern skriftlig prøve: Psykodynamiske begreber og metoder

Intern skriftlig prøve:  Adfærdsterapeutiske begreber og metoder + Kognitive begreber og metoder

Intern klinisk prøve:  Terapi ud fra CIP´s Integrative model        

Litteratur / Pensum

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen: Psykoterapeutisk praksis
Johan Cullberg: Dynamisk Psykiatri
WHO ICD – 10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
Esben Haugaard m.fl.: Psykoterapiens Hovedtraditioner
Esben Haugaard: Psykoterapi – Teori og forskning
Espen Jerlang: Udviklingspsykologiske teorier
Tove Hvid: Kroppens fortællinger
Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg: Kognitiv terapi, Modeller og metoder
Irene Henriette Oestrich: Tankens kraft, Kognitiv terapi i klinisk praksis
Lars J. Sørensen: Særpræg Særhed Sygdom

Materiale fra Instituttet

Supplerende litteratur:

Byron Katie: Elsk det som er

 


 

2. år – 1. semester

Formål

At de studerende får udbygget deres viden og tilegner sig praktiske færdigheder i at anvende CIP’s model for Integrativ Psykoterapi med fundament i psykodynamisk terapi og integration af andre metoder. At de studerende får træning i at integrere systemiske begreber/metoder i CIP´s model for Integrativ psykoterapi.

At de studerende opnår viden og træning i at vurdere hvilke metoder der kan anvendes på hvilke problematikker. At den studerende får videreudviklet deres kompetencer i terapeutrollen og i at forvalte et terapeutisk forløb på en faglig, kompetent og etisk måde. At de studerende opnår viden, færdigheder, kompetencer og træning i at vurdere klientens personlighedsstruktur, problematikker og ressourcer, samt vurdere og identificere hvilke klienter de bliver uddannet til at behandle.

CIP’s Integrative Psykoterapi

Teori, begreber, metoder, teknikker, redskaber og terapeutrollen i forhold til:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Adfærdsterapeutiske begreber/metoder
 • Kognitive begreber/metoder
 • Systemiske begreber/metoder
 • Eksistentielle begreber/metoder

Andre psykoterapeutiske metoder og teknikker

Familieopstillinger, Feltarbejde, Stoleterapi.

Udvikling og personlighedsdannelse, Diagnostik og Psykopatologi, Terapiens mål, muligheder og begrænsninger. Psykoterapeutiske processer.
Indikation og kontraindikation.

Kognitive problematikker og metoder

Derudover også de studerendes egne kognitive problematikker, som de arbejder med i klient-rollen, som f.eks. projektioner, automatiske tanker, behov, følelser frygtforestillinger m.m.

Matche metoder med problematikker

Hvilke metoder matcher klientens problematik og personlighed.

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, udbygget og trænet på de efterfølgende semestre.

Andre psykoterapeutiske metoder og teknikker

 • Stoleterapi
 • The Work
 • Kropsterapeutiske øvelser
 • Meditation

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, udbygget og trænet på de efterfølgende semestre.

Timeantal for 2. år -1. + 2. semester

24 gange 4,5 timer = 108 timer á 60 min.
3 weekends gange 14 timer = 42 timer á 60 min.
I alt: 150 timer á 60 min/ lektioner 200 lektioner

Teori/ metode og færdighedstræning med underviser som superviser:  90 timer á 60 min./120 lektioner
Egenterapi og selvrefleksion med underviser som terapeut eller supervisor: 22 timer á 60 min./29,3 lektioner
Supervision: 38 timer á 60 min./50,6 lektioner

Derudover: 25 timers individuel egenterapi á 60 min. (ud af de 25 timer, skal 4 timer være på CIP)

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige projekter
 • Foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Intern skriftlig prøve:  Systemiske begreber og metoder

Litteraturlæsning / Pensum

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen:Psykoterapeutisk praksis
Johan Cullberg: Dynamisk Psykiatri
WHO ICD – 10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
Esben Haugaard m.fl.: Psykoterapiens Hovedtraditioner
Esben Haugaard: Psykoterapi – Teori og forskning
Espen Jerlang: Udviklingspsykologiske teorier
Glen O. Gabbard & Sallye M. Wilkinson: Borderline-behandling og modoverføring
Rudi Dallos & Ros Draper: Familieterapi, systemisk teori og praksis
Anne-Lise Løvlie Schibbye: Relationer

Materiale fra Instituttet

Supplerende litteratur:
Bert Hellinger: Kærlighedens skjulte symmetri
John B. Burnham: Familieterapi

 


 

2. år – 2. semester

Formål

At de studerende får videreudviklet deres viden, færdigheder og kompetencer i at anvende CIP’s model for Integrativ Psykoterapi med fundament i psykodynamisk terapi og integration af andre metoder.

At den studerende får videreudviklet deres kompetencer i terapeutrollen og i at forvalte et terapeutisk forløb på en faglig, kompetent og etisk måde. At de studerende får viden om og udviklet deres kompetencer i forhold til hypotesedannelser og metodevalg.

CIP’s Integrative Psykoterapi

Teori, begreber, metoder, teknikker, redskaber og terapeutrollen i forhold til:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Adfærdsterapeutiske begreber/metoder
 • Kognitive begreber/metoder
 • Systemiske begreber/metoder
 • Eksistentielle begreber/metoder

Matche metoder med problematikker

Hvilke metoder matcher klientens problematik og personlighed.

Andre psykoterapeutiske metoder og teknikker

 • Bermuda-trekanten
 • Tegneterapi
 • Ressource arbejde
 • Udviklingsfaserne i Bodynamic
 • Kropsterapeutiske øvelser
 • Danseterapi
 • Stoleterapi
 • Familieopstillinger
 • Feltarbejde

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, videreudviklet og trænet på de efterfølgende semestre.

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige små projekter
 • Foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling
 • og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Intern klinisk prøve: Terapi ud fra CIP´s Integrative model 

Litteratur / Pensum

Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen: Psykoterapeutisk praksis
Johan Cullberg: Dynamisk Psykiatri
WHO ICD – 10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
Esben Haugaard m.fl.: Psykoterapiens Hovedtraditioner
Esben Haugaard: Psykoterapi – Teori og forskning
Espen Jerlang: Udviklingspsykologiske teorier
Anne-Lise Løvlie Schibbye: Relationer
Lars J. Sørensen: Særpræg Særhed Sygdom

Materiale fra Instituttet

Supplerende litteratur:
Irvin D.Yalom: Terapiens essens
Irene Henriette Oestrich: Slip angsten

 


 

3. år – 1. semester

Formål

At de studerende tilegner sig grundig viden om eksistentielle livsvilkår, temaer og problematikker.

At de studerende får viden og træning i at spotte eksistentielle temaer i klientens problematikker. At de studerende opnår viden om, kompetencer og træning i at integrere eventuelle eksistentielle problematikker i det terapeutiske behandlingsforløb. At de studerende opnår viden om stress-og krisetilstande og træning i at sondre dem i forhold til eller i samspil med andre problematikker og/eller diagnoser. At de studerende opnår viden om metoder til behandling af stress- og krisetilstande og træning i at anvende dem. At de studerende opnår viden om Chok / traume tilstande og træning i at sondre dem i forhold til eller i samspil med andre problematikker og/eller diagnoser. At de studerende opnår viden om metoder til behandling af chok/ traume og træning i at anvende dem.

At de studerende får videreudviklet deres viden, færdigheder og kompetencer i at anvende CIP’s model for Integrativ Psykoterapi. At de studerende får viden om og udviklet deres kompetencer i forhold til hypotesedannelser og metodevalg. At de studerende får kendskab til forskellige former supervision.

CIP’s Integrative Psykoterapi

Teori, begreber, metoder, teknikker, redskaber og terapeutrollen i forhold til:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Adfærdsterapeutiske begreber/metoder
 • Kognitive begreber/metoder
 • Systemiske begreber/metoder
 • Eksistentielle begreber/metoder

Eksistentielle temaer og problematikker

Døden, Friheden, Isolation, Meningsløshed

Stress og kriser
Teori og metoder til bearbejdning af stress og kriser.

Chok / Traume
Teori og metoder til bearbejdning af chok og traumer.

Opstart af træningsklienter og supervision

Introduktion til forskellige former for supervision: Bevidnende team, reflekterende team, faglig ekspertise.

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, videreudviklet og trænet på de efterfølgende semestre.

Timeantal for 3. år -1. + 2. semester

24 gange 4,5 timer = 108 timer á 60 min.

3 weekends gange 14 timer = 42 timer á 60 min.

I alt: 150 timer á 60 min/ lektioner 200 lektioner

Teori/ metode og færdighedstræning med underviser som superviser:  90 timer á 60 min./120 lektioner

Egenterapi og selvrefleksion med underviser som terapeut eller supervisor:
22 timer á 60 min./29,3 lektioner
Supervision: 38 timer á 60 min./50,6 lektioner

Derudover: 25 timers individuel egenterapi á 60 min. (ud af de 25 timer, skal 4 timer være på CIP)

50 timers supervision på træningsklienter á 60 min. individuelt eller i gruppe

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige projekter og foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Skriftlig intern prøve:  Projekt om eksistentielle temaer

Intern klinisk prøve: Integrativ psykoterapi med fokus på det eksistentielle 

Litteratur / Pensum

Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick: Den nødvendige smerte

Irvin Yalom: Eksistentiel Psykoterapi
Lars J. Sørensen: SmertegrænsenTraumer, tilknytning og psykisk sygdom
Ernesto Spinelli: Eksistentiel psykoterapi i praksis
Tor Wennerberg: Vi er vores relationer, om tilknytning, traumer og dissociation

Materiale fra Instituttet

Supplerende litteratur:
Peter A. Levine: Væk tigeren
Diane Poole Heller og Laurence S. Heller: Traumeheling

 

 


 

 

3. år – 2. semester

Formål

At de studerende får videreudviklet deres viden, færdigheder og kompetencer i at anvende CIP’s model for Integrativ Psykoterapi. At de studerende får viden om og udviklet deres kompetencer i forhold til hypotesedannelser og metodevalg. At de studerende får videreudviklet deres teoretiske og praktiske færdigheder fra samtlige tidligere semestre. At de studerende får videreudviklet deres kompetencer i forhold til at matche metoder til problematikker og klientens personlighed. At den studerende får videreudviklet deres kompetencer i terapeutrollen og i at forvalte et terapeutisk forløb på en faglig, kompetent og etisk måde.

CIP’s Integrative Psykoterapi

Teori, begreber, metoder, teknikker, redskaber og terapeutrollen i forhold til:

 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Adfærdsterapeutiske begreber/metoder
 • Kognitive begreber/metoder
 • Systemiske begreber/metoder
 • Eksistentielle begreber/metoder

Opsamling og eksamensforberedelse

Undervisning og læring ud fra de studerendes individuelle fremlæggelser af klient-cases fra deres træningsterapi:

 • Teori, hypoteser, valg af metoder, klinisk praksis.
 • Repetition, opsamling, færdighedstræning

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, videreudviklet og trænet på de efterfølgende semestre.

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige projekter og foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Eksamen, med ekstern censor: Skriftligt teoretisk del, incl. klient-cases samt klinisk mundtlig del

Litteratur / Pensum

Litteratur fra de foregående semestre

Materiale fra Instituttet

Supplerende litteratur:
Lars J. Sørensen: Sjælens længsel
Lars J. Sørensen: Skam

 

 


 

 

4. år – 1. semester

Formål

At de studerende får viden om misbrugstilstande og spiseforstyrrelser og træning i at sondre dem i forhold til eller i samspil med andre problematikker/diagnoser.

At de studerende får kendskab til metoder til behandling af lettere misbrug og spiseforstyrrelser og træning i at anvende dem.

At de studerende opnår viden om og træning i at identificere og behandle det psykiske aspekt hos klienter som har smerter i kroppen. At de studerende får videreudviklet deres viden, færdigheder og kompetencer i at anvende CIP’s model for Integrativ Psykoterapi. At de studerende får viden om og udviklet deres kompetencer i forhold til hypotesedannelser og metodevalg. At de studerende får videreudviklet deres teoretiske og praktiske færdigheder fra samtlige tidligere semestre. At de studerende får videreudviklet deres kompetencer i forhold til at matche metoder til problematikker og klientens personlighed. At den studerende får videreudviklet deres kompetencer i terapeutrollen og i at forvalte et terapeutisk forløb på en faglig, kompetent og etisk måde.

Misbrug og afhængighed

Teori og metoder til bearbejdning af misbrug og afhængighed.

Spiseforstyrrelser

Teori og metoder til bearbejdning af anoreksi, bulimi og overspisning

Psykosomatik

Teori og metoder til bearbejdning af det psykiske aspekt i kropslige symptomer eller smerter.

Dette semesters temaer inkludere de studerendes egne oplevelser/erfaringer og problematikker med temaet.

Bemærk: Ovenstående vil blive repeteret, videreudviklet og trænet på det sidste semester.

Timeantal for 4. år -1. + 2. semester

24 gange 4,5 timer = 108 timer á 60 min.
3 weekends gange 14 timer = 42 timer á 60 min.
I alt: 150 timer á 60 min/ lektioner 200 lektioner

Teori/ metode og færdighedstræning med underviser som superviser:  90 timer á 60 min./120 lektioner
Egenterapi og selvrefleksion med underviser som terapeut eller supervisor: 22 timer á 60 min./29,3 lektioner
Supervision: 38 timer á 60 min./50,6 lektioner

Derudover: 25 timers individuel egenterapi á 60 min. (ud af de 25 timer, skal 4 timer være på CIP)
50 timers supervision på træningsklienter á 60 min. individuelt eller i gruppe

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige projekter og foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Intern klinisk prøve: Integrativ psykoterapi

Litteratur / Pensum

Materiale fra Instituttet

 Supplerende litteratur:
John Bradshaw: Rejsen hjem
Mary O’Malley: Afhængighed

 

 


 

 

4. – 2.semester

Formål

At de studerende opnår viden om og træning i at arbejde med par, grupper og familier.

At de studerende får kendskab til de forhold som er relevante i forhold til at starte en terapeutisk virksomhed.

At de studerende får kendskab til andre terapeutiske retninger, end dem som CIP anvender.

At de studerende kan dokumentere skriftligt, mundtligt og klinisk at de kan tilrettelægge, forvalte og gennemføre et terapeutisk forløb på en faglig, kompetent og etisk måde.

Parterapi

 • CIP’s Integrative Psykoterapi med par
 • Parforhold og kærlighed
 • Kommunikation i parforhold
 • Seksualitet og seksuelle problematikker

Gruppeterapi

CIP’s Integrative Psykoterapi med grupper

Familieterapi

CIP’s Integrative Psykoterapi med familier

Andre terapeutiske retninger og terapiformer

Narrativ terapi, Gestaltterapi, Oplevelsesorienteret terapi, Kropsorienteret terapi, Imago Terapi m.fl.

Opsamling og eksamensforberedelse

Undervisning og læring ud fra de studerendes individuelle fremlæggelser af klient-cases:
Teori, hypoteser, valg af metoder, klinisk praksis.

Repetition, opsamling, færdighedstræning

Opstart af egen praksis

Relevante elementer i forhold til de studerende som ønsker at starte egen praksis. Lokaler, annoncering, hjemmeside, priser, målgruppe m.v.

Afsluttende eksamen

Undervisnings- og arbejdsformer

 • Lærerundervisning
 • Gruppearbejde med underviser
 • Skriftlige projekter og foredrag
 • Træningsterapi med supervision i grupper ud fra de medstuderendes egne problematikker ift. pensums emner. Efterfølgende teoretisk og teknisk opsamling og feedback i plenum.
 • Hjemmeopgaver
 • Selvstudie / Litteraturlæsning

Afsluttende eksamen med ekstern censor:

Skriftlig og mundtlig   

Skriftligt projekt: Beskrivelse af et trænings-klientforløb.
Teori, hypoteser, begrundelse for valg af metoder, refleksioner m.m. Samt en terapeutisk session (Se eksamensvejledning).

Litteraturlæsning / Pensum

Materiale fra Instituttet

Supplerende litteratur:
Jette Sinkjær Siomon: Imago Terapi
Howard Markman m.fl.: Kæmp for kærligheden
Hanne Hostrup: Kærestebilleder