Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Familieterapi

Alle familier kan rammes af kriser eller få problemer, som kan være svære at takle uden professionel hjælp.

  • Der kan være konflikter mellem forældrene og teenagebørnene.
  • Det kan være sammenbragte børn, som ikke trives i familien.
  • Det kan være kommunikations- eller adfærdsproblemer.
  • Det kan være dødsfald eller psykisk sygdom i familien.
  • Det kan være svære relationer familiemedlemmerne imellem
  • Eller noget helt andet…

I familieterapien arbejder vi med de problemer, konflikter eller kommunikationsproblemer der måtte være i familien og sætter fokus på relationerne og samspillet i familien. Alle i familien bliver hørt og respekteret uden fordømmelse eller anklager. Målet er at alle medlemmer i familien kan få en god relation til hinanden og alle får nye muligheder, handlemåder og redskaber til at takle problemerne.

Familien som tryg base

Familien skulle gerne være en tryg base, for både forældre og børn. I familien skulle man gerne kunne være sig selv, føle sig elsket, accepteret og respekteret. Hente støtte og hjælp når det er nødvendigt og ind i mellem slappe af fra livets udfordringer og besværligheder. Familien skulle gerne være præget af fællesskab, sammenhold og gensidig glæde i samværet.

Hvis familien har problemer eller er i krise og familien ikke har redskaberne til at løse det selv, kan det resulterer i, at den trygge base i familien smuldre. Fællesskabet, sammenholdet og glæden bliver forvandlet til uenigheder, misforståelser, skænderier og konflikter.

Hvis én i familien har et problem – så har hele familien et problem.

Nogle gange kan det ved første øjekast se ud som om det kun er en enkelt i familien, som har et problem og at det så påvirker alle de andre. Det kan være at en i familien har en psykisk lidelse, spiseforstyrrelse, depression, misbrug, aggressiv adfærd eller andet. Men problemet ligger ikke altid kun i det enkelte menneske. Ofte er det et symptom på at der er noget galt i hele familiens samspil og relationerne imellem.
Gennem adfærd, handlinger, ytringer, holdninger og reaktioner, har alle på forskellig vis bidraget til den problematiske situation på godt og ondt.
I få tilfælde kan det godt være at den enkeltes problem ikke har sit udspring i familien, men familiens samspil, eller eventuelle dårlige kommunikation kan godt forstærke problemet. Andre gange er hele familien måske ramt, f.eks. af et dødsfald i familien, en tvungen flytning, en alvorlig ulykke eller noget andet. Familiemedlemmerne har måske forskellige følelser og reaktioner, og takler det på hver deres måde og det kan også nogle gange give anledning til konflikter.

”Det kan være svært at give dét til sine børn, som man ikke selv har fået – på den rigtige måde” Gitte Krohn

Der kan også være familieproblemer på grund af mere fundamentale problematikker hos forældrene. Hvis forældrene selv har haft en problematisk opvækst og ikke fået de mest nødvendige basale værdier. Enten kommer man til at videregive det man har med fra sin egen familie på samme måde – eller også gør man det modsatte. Men begge dele kan være lige uhensigtsmæssigt.
Hvis forældrenes barndom f.eks. har været præget af manglende kærlighed, kan det være svært at vise børnene kærlighed. Andre viser måske deres børn kærlighed gennem overbeskyttelse, materielle ting eller manglende grænsesætning. Når både forældrene og børnene går gennem livet med manglende basale værdier, kan det give store konflikter i familien.

”Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at gå gennem livet på ét ben” Kinesisk ordsprog

Hvis det er tilfældet, at familieproblemerne har rod i forældrenes opvækst eller hvis der er parforholdsproblemer, som præger familieidyllen så bearbejder vi det i enten individuel terapi eller parterapi. I familieterapien arbejder vi kun med følgevirkningerne af ovenstående og det som er aktuelt her og nu.

Se også  Individuel terapi og Parterapi