Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Parterapi

Hvert menneske og hvert parforhold er forskelligt. Der er ikke to par der er ens og hvert parforhold har deres kriser og problematikker som kan udspille sig på vidt forskellige måder. Jeg søger at hjælpe jer på den måde som passer bedst til lige netop jeres parforhold og situation. Ligesom jeg også hjælper jer med at identificere og tydeliggøre hvilke problemer i har brug for hjælp til.

Der er altid mindst to sider af en sag, og jeg lytter altid grundigt til begge parter uden at fordømme, tage parti eller uddele skyld. Parterapien foregår i fuld fortrolighed og jeg har tavshedspligt og må ikke videregive informationer om jer til andre.

I de år jeg har lavet parterapi, har jeg erfaret, at der kan være flere overordnede problematikker som kan give parforholdet udfordringer.

Der kan opstå problemer i parforholdet på grund af forskelligheder.
Et parforhold består af to parter, to forskellige personligheder med hver deres forventninger, behov følelser, reaktioner, livsværdier m.m. Det kan være svært at gå på kompromis og tilpasse sig hinanden.

Der kan opstå individuelle problemer for den ene eller begge parter, som præger samlivet.
Det kan være stress, en personlig krise, sygdom eller andet.

Der kan komme ting udefra, som stiller parforholdet på prøve.
F.eks. en traumatisk hændelse, arbejdsløshed eller problemer med ex-partneren.

Begge parter bringer hver især deres ”bagage” med ind i parforholdet.
F.eks. kan ubearbejdede barndomssvigt, relations problematikker eller dårlige kommunikationsmønstre, præge parforholdet i negativ retning.

Når man mistrives i sit parforhold, så har det ofte indflydelse på mange andre områder i livet.
Børnene, vennerne, familien, fritidsaktiviteterne, jobbet m.v. bliver måske efterhånden også til områder hvor man mistrives og har dårlige oplevelser – som så igen spiller sig ud i parforholdet.

Parterapi kan hjælpe jer til:

  • At lære at kommunikere og løse konflikter fredfyldt og uden skænderier.
  • At forstå jer selv og hinanden bedre, så i kan genfinde en gensidig respekt og empati.
  • At takle jeres eventuelle forskelligheder og uenigheder.
  • At genfinde kærligheden og sexlysten.
  • At takle udefrakommende aktuelle problemer og udfordringer – sammen.
  • At lave kompromisser uden at føle afsavn.
  • At dække jeres egne og fælles behov, så i kan opnå større tilfredshed.
  • At få bearbejdet eventuelle følelsesmæssige problemer eller problemer fra fortiden. At finde en fælles løsning på problemet, så forholdet igen kan blive kærligt og velfungerende.

Når et parforhold er i krise eller dårligt fungerende, kan det handle om mange forskellige problematikker.
Udækkede behov. Uopfyldte forventninger. Svigt. Brudte løfter.
Manglende kærlighed. Manglende Respekt. Manglende Accept. Manglende Tillid. Manglende tid sammen. Manglende kærestetid. Dårligt eller manglende sexliv. Sygdom. Traumatiske hændelser. Ubearbejdet sorg.
Psykiske eller følelsesmæssige problemer.
Stress-relaterede problemer.
Identitetskriser. Eksistentielle kriser.
Kultur- eller religionsforskelle.
Ændrede livsvilkår.
Uenigheder om børneopdragelse. Sammenbragte børn. Problemer med ex-partner.
Familiestridigheder. Problemer med svigerfamilien. Fortiden.
Jobsituationen. Boligsituationen. Økonomien.
Utilfredshed med rollefordelingen eller fordelingen af de praktiske opgaver. Fortielser. Løgne. Bedrag. Utroskab. Jalousi.
Eller andet.

Disse problemer kan give uenigheder, skænderier, magtkampe og konflikter, som er ødelæggende for parforholdet.

Uanset hvilken problematik det er, så afstedkommer problemet ofte en adskillelse eller en distance i forholdet. Man føler sig ikke set, hørt, rummet og forstået og spørger sig selv, hvor kærligheden blev af? Man føler sig svigtet af sin partner.

Frustrationen ender ofte med at man reagerer ved at forsvare sig selv – og bebrejder, kritiserer, anklager og afviser den anden part.
Man begynder måske endda at overreagerer: F.eks. ved at blive aggressiv, være handlingslammet af gråd eller lukke sig inde i sig selv. Begge parter synes at det er den anden det er galt med. Det er den anden part der tænker, føler eller handler forkert.

Man er holdt op med at tale og lytte ordenligt til hinanden. Resultatet er, at man ikke kan løse det egentlige problem. Det er druknet i dårlig kommunikation.

Hvis kommunikationen er væk i parforholdet, kan det være nærmest umuligt at tale om de vigtige og problematiske emner der måtte være.

Hvis dette er tilfældet, vil jeg først og fremmest hjælpe jer til en bedre kommunikation. Så i også kan arbejde videre med jeres forhold mellem sessionerne og i fremtiden.