Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Etiske regler på CIP

Tavshedspligt:

Det som bliver sagt, hørt og erfaret i det terapeutiske rum – bliver i det terapeutiske rum.

Man har som psykoterapeut /psykoterapeutstuderende tavshedspligt vedrørende ALT, som der er blevet sagt, hørt og erfaret under terapien.

I forhold til medstuderende

Har man som studerende været i terapeut – eller observatørrollen eller på anden vis været til stede, under en terapeutisk session på CIP, hvor en medstuderende har været klient, gør tavshedspligten sig også gældende. Det betyder, at man ikke spørger ind til de terapeutiske emner som har været bragt op i terapien – det gælder i kommende terapeutiske sessioner hvor andre studerende er til stede (som ikke var til stede i den pågældende session), i pauser og uden for CIP i det offentlige rum.

Endvidere vil det af CIP blive betragtet som et brud på reglerne, hvis de studerende behandler andre medstuderende som klienter. Det er kun tilladt at være og opføre som psykoterapeut overfor medstuderende, når man har fået det til opgave, i form af træning i terapeut-rollen, af CIP.

I forhold til træningsklienter, klienter og supervision

Når de studerende skal fremlægge en klient-case til supervision, skal klienten anonymiseres på en måde så ingen kan identificere, hvem klienten er.

Endvidere følger CIP, Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler se www.Psykoterapeutforeningen.dk

Andre etiske regler på CIP:

I forhold til andre
Som studerende på CIP, forpligter man sig på at opføre sig etisk og forsvarligt overfor alle man møder. Det betyder at man i mødet med andre, opfører sig som et menneske med terapeutisk og psykologisk indsigt og IKKE som om man er deres psykoterapeut.

Forvaltning af terapeutens faglige viden
Som psykoterapeut kan man med sin faglige viden og erfaring, ind i mellem ”se” emner/problematikker som kan synes fordelagtigt for klienten at arbejde med terapeutisk, men som klienten ikke er bevidst om. Nogle gange er det fagligt og professionelt korrekt at give denne viden til klienten, da det kan være til gavn for klienten og den aktuelle terapeutiske proces. Andre gange vil det være terapeutisk uforsvarligt overfor klienten. På CIP er det et vigtigt tema at de studerende kan forvalte denne balance, så man søger at arbejde med det klienten på det pågældende tidspunkt i sit liv, er i stand til at rumme og forvalte positivt.

Forvaltning af metoder
Det er ligeledes vigtigt at man som psykoterapeutstuderende ikke afprøver forskellige metoder på træningsklienter, med det ene formål at øve sig på disse. Skal man benytte metoder på træningsklienter, skal det være ud fra en faglig vurdering om at det vil gavne klientens terapeutiske proces.

Hvis de studerende bliver opmærksomme på, at de etiske regler bliver brudt, har de pligt til at videregive dette til CIP.

Alvorlige brud på de etiske regler kan medføre at den studerende skal stoppe uddannelsen på CIP!

CIP og etiske regler

CIP’s etikregler og klageprocedure følger Dansk Psykoterapeuts Forenings Etikregler. CIP har nedsat et etikudvalg, som består af uddannelsesleder, én fra fagligt netværk og én fra Kursusrådet. Der er møde én gang årligt i etikudvalget eller oftere såfremt det vurderes nødvendigt.

Formålet med etikudvalget er, at give studerende mulighed for at klage/anke i tilfælde af uetisk adfærd fra en underviser, en medstuderende eller andet. Klager over en person som er medlem af DPF vil blive henvist dertil. Øvrige klager vil blive behandlet inden for 4 uger af etikudvalget.

Etikudvalget følger Dansk Psykoterapeuts Forenings etikregler, foruden CIP’s etiske regler.