Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Supervision

Til mennesker som arbejder med mennesker.

Psykoterapeuter og psykologer med terapeutisk klient-arbejde

Faglig supervision
Du får hjælp til at integrere teori og praksis. I supervisionen får du mulighed for refleksion, sparring, indsigt og fordybelse i forhold til din faglige udvikling. Du kan få afklaret forskellige tvivlspørgsmål, rammerne for dit arbejdsområde og hvordan du bedst hjælper din klient. Du får støtte og opbakning til at mestre de faglige udfordringer du møder i dit job.

Personlig supervision
Det er vigtigt at vide hvor du selv er i din egen proces, i forhold til klienten og klientens problematikker. Har du vanskeligheder med en klient eller klientens problematik, kan det ofte have noget med dig selv at gøre. Det kan f.eks. være emner eller problematikker du endnu ikke selv har fået bearbejdet eller andet.

Personalegrupper (pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og andre personalegrupper)

Der er flere forskellige supervisionsmetoder:

 • Konsulentbistand
 • Faglig supervision
 • Personlig supervision
 • Reflekterende team
 • Bevidnende team
 • Rådgivning/sparring

Der kan være forskellige emner som kan være relevante at arbejde med:

 • Stresshåndtering
 • Konflikthåndtering
 • Dialog og kommunikation
 • Gruppedynamik
 • Roller og relationer
 • Samarbejde
 • Arbejdsmiljø

Jeg kan sammensætte et koncept som passer til jeres personalegruppe.

Plejefamilier

Faglig og personlig supervision
I får hjælp til at takle de faglige og personlige udfordringer og problematikker, som kan opstår når man er plejefamilie. Det kan være i forhold til den biologiske familie, socialrådgivere, ens egne børn, plejebørnene eller andet.

For at udvikle dig fagligt, må du også udvikle dig personligt.

At arbejde med mennesker kræver et psykisk nærvær og overskud. For at kunne være professionel i dit arbejde og samtidig undgå stress og udbrændthed, er det vigtigt at du kontinuerligt får supervision. Både personligt og fagligt.

Når du er i en profession hvor du arbejder med mennesker, er det sikkert fordi du har et ønske om at hjælpe andre. Det kan være svært at opdage at den hjælp man kan tilbyde ikke er optimal. Netop derfor er det for mange meget sårbart at åbne sig og dele sine arbejdsmæssige ”nederlag”, tvivl, manglende kompetencer, fejlvurderinger og lignende med andre. I supervisionen bliver der skabt et respektfuldt og støttende forum, hvor du i tryghed og fortrolighed kan dele dine erfaringer og arbejdsmæssige vanskeligheder med andre. Du vil blive hørt, set, rummet og forstået uden fordømmelse. Du kan i supervisionen få hjælp til at ændre dine mangler og vanskeligheder til styrkesider og kompetencer.

Personligt
Det er af stor betydning at du både kender de sårbare og stærke sider i din personlighed. F.eks. at du ved hvorfor nogle mennesker kan ”tricke” dig til at reagere uhensigtsmæssigt, eller få dig til at føle dig anspændt og måske endda bringe dig i affekt. Vi arbejder positivt og konstruktivt med dine ”blinde” punkter, blokeringer, modoverføringer m.v. Samtidigt kan det have afgørende betydning, at du kender og kan bruge dine ressourcer og potentialer på en måde, så du ikke mister din energi og arbejdsglæde.

Fagligt
I supervisionen får du mulighed for refleksion, indsigt og fordybelse i forhold til din faglige udvikling. Du kan få afklaret forskellige tvivlspørgsmål, rammerne for dit arbejdsområde og få redskaber til at takle en konkret vanskelig situation. Du får støtte og opbakning til at mestre de udfordringer og konflikter du møder i dit job.

I supervisionen er der selvfølgelig tavshedspligt.