Kontakt Gitte Krohn

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil høre nærmere eller har spørgsmål.

Email:gk@gitte-krohn.dk
Telefon:21 12 36 47

Integrativ Psykoterapi på CIP

Jeg anvender Integrativ psykoterapi, som består af en kombination af flere forskellige terapiformer og terapeutiske teknikker. Jeg benytter hovedsageligt en kombination af dynamisk, kognitiv, systemisk og eksistentiel psykoterapi samt adfærdsterapi.

Psykoterapi er som udgangspunkt en terapeutisk samtale mellem psykoterapeuten og klienten. Men ved nogle problematikker kan man med fordel benytte andre metoder, som f.eks. tegne-, drømme-, danse- og kropsterapi.

Nogle terapiformer er mere relevante og hensigtsmæssige end andre, alt efter hvilket problem der er tale om. I den første terapi-session vurderer jeg, hvilken terapiform der vil være mest udbytterig for dig, alt efter din problematik og personlighed. Terapien foregår i fuld fortrolighed og jeg har tavshedspligt og må ikke videregive informationer om dig til andre.

Psykoterapi er et samarbejde mellem terapeut og klient. Som klient har du selv et medansvar for terapiens forløb bland andet ved at være åben og ærlig, og bruge din medindflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med i terapien og eventuelt definere et eller flere mål du ønsker at opnå. Sammen laver vi en aftale om hvad vi skal arbejde med, hvorvidt du skal have hjemmeopgaver og hvor tit du skal komme m.v.

Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi.